جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد کرمانشاه

 

 

تاریخ

ورودی

 انتخاب واحد

پایان

شروع

08/11/96

07/11/96

بهمن  94و ماقبل

10/11/96

09/11/96

مهر 95

12/11/96

11/11/96

بهمن95

14/11/96

13/11/96

مهر 96

15/11/96 تا23 /11/96

انتخاب واحد با تاخیر

 

ثبت نام و  انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید

14/11/96

شروع کلاس ها

28/11/96 تا 03/12/96

حذف و اضافه

 

حذف غیبت کلاسی

 

امتحانات عملی و تحویل پروژه

24/03/97

پایان کلاس ها

27/03/97 تا 07/04/97

امتحانات پایان ترم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر

  1. انتخاب واحد کلیه مقاطع تحصیلی به صورت اینترنتی و مطابق جدول فوق می باشد، در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر، جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 مرخصی ثبت خواهد شد.
  2. دانشجویان بمنظور جلوگیری از وقوع مشکلات ناشی از عدم پرداخت شهریه، نسبت به تسویه حساب مالی با دانشکده قبل از زمان ثبت نام اقدام نمایند.
  3. مسئولیت ناشی از عدم رعایت پیشنیاز، رعایت سقف مجاز واحدهای درسی، تقدم و تاخر واحدها به عهده دانشجو می باشد و در غیر اینصورت گروه آموزشی مجاز به حذف واحدهای درسی می باشد.
  4. دانشجویان می بایست قبل از انتخاب واحد، چارت تحصیلی خود(با توجه به نوع دیپلم) را تهیه نموده و مطابق با آن از میان لیست دروس ارائه شده، انتخاب واحد نمایند و در صورت انتخاب واحد یا واحدهایی مغایر با چارت تحصیلی، کلیه عواقب آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.
  5. دانشجویان می بایست پس از اتمام حذف و اضافه بمنظور کنترل دروس و تایید انتخاب واحد با در دست داشتن یک نسخه پرینت کارنامه کل به مدیران گروه های آموزشی مراجعه نمایند.
  6. دانشجویان محترم می بایست در خصوص اطلاع از لیست دروس ارائه شده و انتخاب واحد به پایگاه اینترنتی دانشکده به آدرس http://samakermanshah.ac.ir/portal/home، لینک ورود به سامانه آموزشی یا http://185.47.48.86/login.aspx  مراجعه نمایند.

آموزش دانشکده فنی حرفه ای سما کرمانشاه